Privacy beleid

Privacyverklaring: bescherming persoonsgegevens

Stringwave: gevestigd aan Zenderseweg 42C, 7665TN Albergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@stringwave.nl
Zenderseweg 42C
7665TN Albergen
KvK 06090920
https://www.stringwave.nl

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer je met ons belt, het contactformulier hebt ingevuld, of anderszins contact met ons opneemt voor het aanvragen van informatie, cursussen, of gebruik wilt maken van één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen danwel te verstrekken. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Stringwave verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voorzover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.
 • bij personen jonger dan 16 jaar kan een ouderlijke verklaring nodig zijn.

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatie mbt onze diensten en/of producten.
 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een inschrijfformulierformulier voor opgave van een cursus of aanvraag van meer informatie, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op je aanvraag. We slaan deze gegevens op een lokale computer op en verwijderen die binnen een maand na het versturen van het aanvraagformulier. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.
 • Je geboortedatum gebruiken we alleen om aan de belastingdienst te kunnen aantonen dat je jonger of ouder bent dan 21 jaar bent. Er geldt een vrijstelling van BTW voor muziekcursisten jonger dan 21 jaar.
 • De gegevens die je invult op het contactformulier van de website, gebruiken we alleen om te kunnen antwoorden op jouw vraag en worden nergens opgeslagen. Het door jou verstuurde contactformulier komt in onze email inbox en wordt uiterlijk een maand na beëindiging van de conversatie verwijderd.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Stringwave zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld zijn. Onze bewaartermijn(en) voor deze gegevens zijn:

 • de gegevens in ons administratiesysteem tbv de belastingdienst worden tenminste voor 7 jaren bewaard, zoals wettelijk is bepaald.
 • overige gegevens worden maximaal 2 jaar na invoer van de gegevens of na het laatste contact bewaard.
 • gegevens worden binnen 1 jaar na verstrijken van de aangegeven tijd vernietigd.

UITSCHRIJVEN BIJ STRINGWAVE
Wanneer je in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde laten uitschrijven. Stuur ons daarvoor via email (info@stringwave.nl) een verzoek, je e-mailadres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

RECHTEN
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen gebruiken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek dan aan ons e-mailen via info@stringwave.nl

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Stringwave gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

LINKS
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten stringwave.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN
Stringwave neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computersystemen waar de gegevens op bewaard worden zijn beveiligd met inlogcodes, automatische Windows updates, up-to-date virusbescherming en een firewall.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stringwave.nl
Stringwave wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy-beleid te wijzigen, zolang deze niet strijdig is met de algemene wet AVG. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.